Upozornenie pre účastníkov 3. DeutschMann Rallye Trebišov

Radi by sme upozornili účastníkov súťaže, ktorý budú pri príchode do Trebišova dňa 29. augusta prechádzať stredom Slovenska na možné dopravné problémy. Z dôvodu osláv výročia SNP  budú viaceré cesty v Banskej Bystrici a v jej okolí uzavreté.
Bližššie informácie nájdete tu.