Informácie a dokumenty

  

Upozornenie pre súťažiacich:

Mapy trate a tiež mapy mesta Trebišov s vyznačením umiestnenia riaditeľstva súťaže /servisu a priestoru štart/cieľ budú zverejnené v sekcii Diváci/mapy.

 

Zoznam došlých prihlášok nájdete tu