Bezpečnosť

  

DeutschMann® Rallye Trebišov - bezpečnosť

 

POKYNY PRE DIVÁKOV

Motoristický šport je veľmi nebezpečný!

Preto Vás prosíme, aby ste pri trati stáli na bezpečných miestach, za páskou a aby ste vždy počúvali pokyny traťových komisárov a traťových vozidiel, ktoré budú traťou prechádzať pred prvým súťažným vozidlom.

Rýchlostné skúšky budú uzavreté 1 hodinu pred štartom prvého súťažného vozidla, preto Vás prosíme, aby ste svoje miesto pri trati zaujali ešte pred uzatvorením trate.

Nikdy nebuďte v zakázaných priestoroch, ktoré budú označené tabuľkou „Zakázaný priestor a nikdy nebuďte pred páskou.

Neprechádzajte po trati počas konania rýchlostnej skúšky.

Posledným vozidlom bude vozidlo so šachovnicou, prosíme svoje miesto opustite až po prechode tohto vozidla.

Pozerať na rýchlostné skúšky doporučujeme v diváckých miestach, ktorých miesto a popis je uvedený v programe podujatia.

Pri parkovaní vozidiel berte ohľad na to, aby príjazdová cesta k rýchlostnej skúške bola vždy prejazdná. Parkujte len na miestach, určených na parkovanie vozidiel.

Prosíme, riaďte sa pokynmi uvedenými nižšie.

Všeobecné pravidlá pre miesta, kde nesmú byť diváci
-        v zakázaných miestach, pred páskou alebo zábranou
-        v únikových zónach a vo vnútri opáskovania
-        v blízkosti trate (pred priekopou, pred vyvýšením, pred zrázom a pod.)
-        pod úrovňou cesty (až do dostatočnej vzdialenosti)
-        v miestach oproti prichádzajúcim vozidlám
-        na vnútornom a vonkajšom obvode zákrut
-        v miestach intenzívneho brzdenia alebo akcelerácie po obidvoch stranách trate
-        po obidvoch stranách trate pri skokoch a horizontoch, hlavne za nimi
-        diváci nesmú sedieť pri páskach na nízkych plotoch a zvodidlách
-        pred pevnými prekážkami (ploty, zábrany, autá, …)

Diváci môžu byť jedine:
-        na miestach dostatočne vyvýšených nad traťou
-        za pevnou hradbou (stena, stromy a pod.)
-        v dostatočnej vzdialenosti od trate
-        v zriadených diváckych miestach

 DeutschMann® Rallye Trebišov - bezpečnosť

 

DeutschMann® Rallye Trebišov - bezpečnosť

 

DeutschMann® Rallye Trebišov - bezpečnosť