Program súťaže

Uzávierka prihlášok s redukovaným prihlasovacím vkladom
dátum:                                     14.08.2019, streda,             24:00

Uzávierka prihlášok a objednávok na dodatočné a susediace priestory v servisnom parkovisku
dátum:                                     17.08.2019, sobota,             24:00

Zverejnenie zoznamu prihlásených a harmonogramu administratívneho a technického preberania
miesto:                                    trebisov.rallye.sk
dátum:                                     22.08.2019, štvrtok

Otvorenie servisného parkoviska 
miesto:                                    Dopravná ulica, Trebišov, (48°37'33.0'' 21°42'07.1'')
dátum a čas:                           29.08.2019, štvrtok,             18:00

Výdaj itinerárov, prevzatie GPS zariadenia, voliteľné administratívne preberanie
miesto:                                    Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:                           29.08.2019, štvrtok,             17:00 – 21:00   

Obhliadka trate - obhliadka jednotlivých RS podľa harmonogramu uvedeného v Prílohe 2
začiatok obhliadky:   30.08.2019, piatok,                             07:00
koniec obhliadky:     30.08.2019, piatok,                             17:00                    

Výdaj itinerárov, prevzatie GPS zariadenia; administratívne preberanie
miesto:                                    Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:                           30.08.2019, piatok,              07:00 – 15:00         

Otvorenie tlačového strediska a začiatok akreditácii
miesto:                                    Riaditeľstvo súťaže, tlačové stredisko
dátum a čas:                           30.08.2019, piatok,              09:00

Technické preberanie - značenie a plombovanie mechanických častí podľa zverejneného harmonogramu
miesto:                                    Riaditeľstvo súťaže (48°37'34.9''  21°42'01.0'')
dátum a čas:                           30.08.2019, piatok,              10:00 – 15:00               SRP: 15:00 – 16:30

Prvé zasadnutie Rady športových komisárov
miesto:                                    Riaditeľstvo súťaže, miestnosť RŠK
dátum a čas:                           30.08.2019, piatok,              16:45

Rozprava jazdcov RHP a jazdcov s dennou licenciou
miesto:                                    Riaditeľstvo súťaže
dátum a čas:                           30.08.2019, piatok,              17:30

Zverejnenie zoznamu prevzatých posádok a štartových listín
miesto:                                    Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum a čas:                           30.08.2019, piatok,              17:30

Slávnostný štart súťaže
miesto:                                    štartová rampa, Námestie B. Romana, Trebišov (48°37'45.2''  21°43'12.1'')
dátum a čas:                           30.08.2019, piatok,              19:00

Štart rally
miesto:                                    ČK0 Service Out (48°37'33.0'' 21°42'07.1'')
dátum a čas:                           31.08.2019, sobota,             07:00

Cieľ rally a odovzdávanie cien
miesto:                                    ČK 7D, cieľová rampa Nám. B. Romana, Trebišov (48°37'45.2''  21°43'12.1'')
dátum a čas:                           31.08.2019, sobota,             17:30                     SRP:      17:00 (ČK 3D)

Zverejnenie predbežných klasifikácii
miesto:                                    Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum:                                     31.08.2019, sobota,             19:00