Predstavujeme trate 2. DeutschMann® Rallye Trebišov

mapa trate

Na úvod je potrebné povedať, že rýchlostné skúšky nebudú pre posádky úplne novými, pretože v takej alebo onakej podobe sa používali pri iných rally, hlavne Rally Košice. Je to dané tým, že mesto Trebišov a blízke okolie sa nachádza na východoslovenskej nížine, kde štátne cesty sú vedené rovne. V okolí Trebišova je minimum lesov, preto tam nie sú ani lesné cesty. A tak krásne, športovo veľmi náročné trate, vybraté pre 2. DeutschMann® Rallye Trebišov, sú v Slanských vrchoch. Pri ich výbere sme prihliadli aj na pripomienky jazdcov po prvom ročníku rally. Pozrime sa teda na jednotlivé rýchlostné skúšky:

Rýchlostná skúška Trebišov-okruh 3,05 km:
Na začiatok rally sme chceli potešiť najmä divákov v podobe polookruhovej rýchlostnej skúšky v meste Trebišov. Jej dĺžka je 3,05 km, ale systém prejazdu tejto RS bude na Slovensku použitý po prvýkrát. V podstate sú v rámci jednej RS zaradené tri okruhy, ktoré sa pôjdu viackrát. Prvý okruh trikrát, druhý okruh dvakrát a na záver bude kruhový objazd, ktorý posádky obkrúžia celý. Z hľadiska bezpečnosti posádok budú na RS súčasne len dve súťažné vozidlá.   


Rýchlostná skúška Izra 9,5 km:
Rýchlostná skúška pre MSR bude mať čísla 2,5,8 čo znamená, že sa pôjde trikrát. Jej dĺžka je oproti minulému roku skrátená pre menej kvalitný asfalt a celá sa uskutoční na účelovej lesnej ceste. Štart RS Izra bude nad obcou Kalša 200 m pred odbočením k jazeru Izra. Po štarte nasleduje prirodzený retardér na odbočke k jazeru Izra. Ďalej trať pokračuje lesnou cestou na kvalitnom asfalte rýchlejším úsekom spestreným viacerými zákrutami „ na srdce“. Po 3 km prichádza trať RS k diváckemu miestu – odbočeniu do obce Nový Salaš. Ďalej trať RS pokračuje po vrstevnici sériami zákrut a roviniek na kvalitnom asfalte až do cieľa RS nad obcou Slanec. Pred cieľom je divácke miesto s prístupom od cieľa RS.


Rýchlostná skúška Rákoš 8,05 km:
Do itinerára 2. DeutschMann® Rallye Trebišov je táto rýchlostná skúška s poradovými číslami 3,6,9 zaradená po prvýkrát, hoci jej podobu v opačnom smere poznajú účastníci Rally Košice. Štart RS je na účelovej lesnej ceste nad obcou Rákoš. Celá RS sa uskutoční na úzkej lesnej ceste s množstvom zákrut rôznej obtiažnosti. Jej dĺžka je „len“ 8 km, ale mnohými domácimi aj zahraničnými jazdcami je považovaná za najkrajšiu a technicky najnáročnejšiu RS na Slovensku. Cieľ RS je pri hájenke nad obcou Skároš. RS je prístupná len peši a to od štartu RS, cieľa alebo od obce Nižná Myšľa.


Rýchlostná skúška Regeta 12,95 km:
Rýchlostná skúška Regeta ako RS 4,7,10 sa pôjde v zmenenej podobe. Štart RS bude na účelovej lesnej ceste 1,10 km za Pamätníkom Dargovských hrdinov. Hneď po štarte začne trať RS stúpať v sérii zákrut až k známemu mostíku (v roku 1995 na tomto mieste vypadli tri vozidlá zn. VAZ a skončili hore kolesami na sebe). Od mostíka trať pokračuje technicky veľmi náročným stúpaním so sériou zákrut rôznej obtiažnosti. Stúpanie je ukončené na 4,90 km pri odbočke ku radarovej stanici. Ďalej trať RS pokračuje klesaním po novom asfalte s množstvom zákrut až na veľkú lúku (8,80 km), kde je prírodný spomaľovací retardér. Nasleduje klesanie s dlhšou rovinkou a následne sériou zákrut na Regetu, kde je divácke miesto. Na Regete po odbočení doľava trať klesá k retardéru a následne stúpa po „uskákanom“ a technicky náročnom teréne s horizontom do obce Slančík, kde tesne pred cieľom je spomaľovací retardér.

Organizátor je presvedčený o tom, že zvolené RS sú zo športového pohľadu veľmi náročné a aj pre divákov poskytnú nezabudnuteľný zážitok.

Peter Szczeczina
Auto klub Košice