Poďakovanie

Aj my, členovia Auto Klubu Košice ďakujeme spoločnosti DeutschMann, najmä pani Miriam Poništovej za veľmi príjemnú spoluprácu.

Radi by sme však poďakovali všetkým, ktorí nám pomohli pri organizačnom zabezpečení náročného podujatia - 2. ročníka Deutschmann Rallye Trebišov.
Kto sa pohybuje okolo motoristického športu via, že v priebehu rally si musí každý zo stoviek usporiadateľov presne plniť povinnosti, jednoducho musí zapadnúť do súkolia organizácie a snažiť sa nepochybiť, aby súťaž nezaškrípala.  Často to nie je jednoduché, lebo na každej rally pracuje veľké množstvo ľudí  z celého Slovenska.  V Trebišove sme mali traťových komisárov z Košíc a okolia, veľkú skupinu z Popradu, menšiu z Lubeníka a samozrejme domácich usporiadateľov z Trebišova, rozhodcov z celého Slovenska, záchranný systém zo Žiliny, sanitky z Michaloviec, dispečing z Rimavskej Soboty .... a ďalších z rôznych kútov Slovenska.

Trebišovská rallye má navyše bohatý doprovodný program zabezpečovaný ďalšími desiatkami ľudí na čele s pani Miriam Kuspanovou Hoferovou.

Všetkým vám patrí naše poďakovanie!