Parkovanie divákov pri tratiach rýchlostných skúšok