Informácie o súťažných tratiach 3. DeutschMann® Rallye Trebišov

Na súťažné posádky 3. ročníka DeutschMann® Rallye Trebišov čaká sedem rýchlostných skúšok, účastníci SRP absolvujú tri z nich. Súťažná trať je oproti minulým ročníkom zmenená. Organizátor nedostal súhlas na uskutočnenie mestskej rýchlostnej skúšky a ani na použitie niektorých obľúbených lesných rýchlostných skúšok.

RS 1,4,6 Regeta 12,95 km
RS štartuje na konci obce Slančík smerom na obec Ruskov. Sto metrov po štarte je spomaľovací retardér zo stĺpcov z pneumatík. Na 1,15 km je ďalší spomaľovací retardér. O 300 metrov za ním trať odbočuje vpravo na účelovú komunikáciu a v stúpaní po miernych rýchlych zákrutách sa dostáva na deltu na 3,35 km, kde sa využíva prirodzený retardér. Trať pokračuje stálym stúpaním a sériou zákrut až k bezpečnostnému bodu na 7,85 km a tu začne dosť prudko klesať s prejazdom náročných zákrut. Nasledujú úseky s prudko klesajúcimi rovnými pasážami trate končiacimi náročnými ľavotočivými zákrutami. Cieľ RS je na mieste zvanom „Vlčie lúky“, kde je ešte spomaľovací retardér. Stop čiara je 300 m od vyústenia účelovej komunikácie na hlavnú cestu pri pomníku na Dargovskom priesmyku.

Divácke miesta:
- na 0,10 km od štartu spomaľovací retardér na autobusovej otočke – prístup od štartu, parkovanie v obci Slančík
- na 1,45 km odbočka na Regetu – príjazd od obce Ruskov
- na 3,35 km prirodzený retardér – príjazd od obce Svinica po účelovej lesnej ceste
- cieľ RS na 12,95 km cez ”retardér” – prístup z obce Svinica autom, alebo peši od pamätníka na Dargove

RS 2,3 Herľany 13,00 km
Štart RS je na konci obce Rankovce smerom na obec Herľany. Rýchlou pasážou sa trať spomalí na 1,45 km prejazdom cez parkovisko v obci Herľany. Ostro vpravo na 1,70 km a po tiahlej pravej zákrute sa dostáva trať k delte a tu odbočí vľavo smerom na Vranov. Ostrá pravá, náväzne ľavá a tiahla pravá a ľavá zákruta privádza súťažiacich na rýchly rovný úsek, kde na 3,30 km je spomaľovací retardér. Za ním trať mierne klesne, aby vzápätí začala opäť stúpať do náročnej pasáže za mostíkom. Nádherné prudké vracáky a terasovite pokračujúca trať umožňuje divákom sledovať tri úrovne cesty pod sebou. Na 8,15 km je vrchol stúpania a trať, opäť, teraz už v klesaní, prechádza vracákmi na 9,10; 10,65; 12,40 a 12,90 km. Letmý cieľ je na začiatku obce Banské, stop RS je na otočisku spojov SAD.

Divácky zaujímavé miesta :
- prejazd parkoviskom v obci Herľany 1,45 km – príchod pred uzatváracím vozidlom
- prejazd deltou pred obcou Herľany 2,00 km – príjazd od Košíc do obce Herľany, jednostranné parkovanie na ceste
- ostrá ľavá zákruta nad obcou Herľany 2,40 km – prístup peši od obce Herľany
- náročná pravá zákruta s nájazdom na mostík a hneď ľavá do pravého vracáku na 5,60 km – príjazd pred uzatváracím vozidlom
- ostrá pravá pred cieľom RS na 12,90 km – prístup peši z obce Banské

RS 5,7 Banské 11,00 km
Štart RS je na konci obce Banské pri otočisku spojov SAD. Trať od štartu po 5,20 km stále stúpa so sériou náročných vracákov a striedavo pravých a ľavých zákrut. Za vrcholom stúpania nasledujú už v RS Herľany opísané zákruty až po prejazd mostíka na 7,60 km. Nasledujú dve rýchle ľavé zákruty a pravá na 9,35 km, po ktorej nasleduje spomaľovací retardér na 10,00 km. Po ostrej pravej na 11,00 km a ostrej ľavej po 150 m ďalej, je letmý cieľ RS. Stop RS je pred deltou v obci Herľany.

Divácky zaujímavé miesta :
- ostrá ľavá po štarte RS – prístup peši z obce Banské
- náročná ľavá zákruta s nájazdom na mostík 7,60 km – príjazd pred uzatváracím vozidlom
- ostrá zákruta nad obcou Herľany 11,00 km – prístup peši od obce Herľany

Tlačové stredisko DeutschMann® Rallye Trebišov

Prílohy: 
PrílohaVeľkosť
Image icon mapa trate1.47 MB
Image icon mapa RS Herľany / Banské576.84 KB
Image icon mapa RS Regeta551.76 KB