Program súťaže

Uzávierka prihlášok s redukovaným prihlasovacím vkladom
dátum:                                     14.08.2019, streda,             24:00

Uzávierka prihlášok a objednávok na dodatočné a susediace priestory v servisnom parkovisku
dátum:                                     17.08.2019, sobota,             24:00

Stránky