3. DeutschMann® Rallye Trebišov pred slávnostným štartom

Administratívnym preberaním na 3. DeutschMann® Rallye Trebišov prešlo 48 súťažných posádok. Aktuálne prebieha technické preberanie a súbežne aj obhliadka tratí.

Z pôvodného zoznamu prihlásených, ktorý obsahoval 50 posádok, sa odhlásili dve a to Obadal s Buchom a Marek Pazderák. Slávnostným štartom by teda malo prejsť spolu 48 dvojíc, z toho 36 v Majstrovstvách Slovenska a 12 v Slovenskom rally pohári.

Došlo aj k viacerým zmenám a doplneniu spolujazdcov. Pribudli dve ženy na mieste spolujazdca a to Lucia Laurincová ku Tomášovi Minarovičovi a Zuzana Lieskovcová ku Marekovi Špavelkovi. Celkovo je 7 posádok zmiešaných, teda aj zaradených do DeutschMann® Cup. Čo sa týka súťažnej trate, nedošlo k žiadnym veľkým zmenám, len k zriadeniu druhej tankovacej zóny.

Všetky štartujúce dvojice, v opačnom poradí štartovných čísel, uvidíme už od 18:30 hod. vo Fan zóne na uzavretej časti ulice M.R. Štefánika a od 19:00 hod. na štartovej rampe na Námestí Boleslava Romana.

Zdenka Frývaldská
Tlačový tajomník 3. DeutschMann® Rallye Trebišov