Media Accreditation

  

Zástupcovia médií, ktorí majú záujem sa zakreditovať na súťaž, musia splňať akreditačné podmienky, riadiť sa akreditačnými pravidlami, ktoré sú uvedené v prílohe.

V termíne do uzávierky akreditácii musia zaslať organizátorovi súťaže akreditačný formulár.