Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli

3. ročník DeutschMann Rallye Trebišov sa skončil. Víťazom blahoželáme a veríme, že  niekoľkomesačná intenzívna práca organizátorov na príprave súťaže potešila všetkých zúčastnených.

Rally je náročná športová disciplína z mnohých uhlov pohľadu – je náročná pre teamy ale hlavne pre organizátorov.O to viac, ak sa ku športovej časti súťaže pridá aj bohatý doprovodný program, ako sa už stalo tradíciou v Trebišove. Teší nás, že sa nám podarilo úspešne zvládnuť takéto náročné podujatie a radi by sme poďakovali všetkým, ktorí sa na ňom podieľali.

Radi by sme poďakovali spoločnosti DeutschMann, najmä pani Miriam Poništovej za vznik a existenciu tejto mimoriadnej rally a tiež za jej prístup, ústretovosť a za veľmi príjemnú spoluprácu. Ďakujeme aj všetkým zamestnancom spoločnosti DeutschMann, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu rallye.

Aj v tomto roku na zabezpečení súťaže pracovali ľudia z celého Slovenska. Všetkým úprimne ďakujeme – ďakujeme našim „domácim“ usporiadateľom pod vedením Jána Šuchtu, Tomáša Slivku a Ľudky Uherskej, „traťovákom“ z AOS Poprad na čele s Eduardom Urbanským, usporiadateľom z Trebišova, rozhodcom SAMŠ (športovým a technickým komisárom a časomeračom), ktorí došli zo všetkých kútov Slovenska, záchranárom z Rescue systému zo Žiliny, Košickej záchranke i záchranárom zo Sveta zdravia v Trebišove.

Ďakujeme všetkým usporiadateľom, ktorí pracovali na riaditeľstve súťaže, na čele s riaditeľom súťaže Rastislavom Bánocim.

Ďakujeme p. Jevošovi z Autolakovne, p. Sačkovi zo spoločnosti Arriva a p. Horváthovi zo Stavimatu za poskytnutie priestorov, starostom obcí dotknutých rally za ich ústretový prístup, Mestskej polícii i PZ v Trebišove za pomoc pri zabezpečovaní akcií v meste.

Ďakujeme tiež všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení veľmi bohatého doprovodného programu, zvlášť pani Miriam Kuspanovej Hoferovej. Ich zásluhou sa táto automobilová súťaž stáva zaujímavou pre všetkých obyvateľov Trebišova a širokého okolia, nielen pre motoristických fanúšikov.

Gabriela Szczeczinová
Auto klub Košice